10 nejžádanějších pracovních pozic v době covidové

Stejně jako v každém krizovém období, i dnes je třeba přizpůsobit se situaci. Mnoho oborů se na pracovnímu trhu muselo limitovat či obměnit, některé naopak prosperují a vyžadují neustálý přísun nových pracovníků, zájem o ně je stále vysoký. V našem článku se dočtete o deseti povoláních, která jsou dnes ze strany organizací nejvyhledávanější a kde byste mohli najít uplatnění či pomohli dnešní situaci zlepšit.

Tento článek je založen na průzkumu zahraničního pracovního portálu indeed.com a vyšel dne 20.10.2020. Některé údaje se v rámci rozdílnosti mezi zeměmi mohou lišit.

10. Web developer

V rámci této pozice je třeba znalosti práce s programovými jazyky HTML, JavaScript nebo CSS. Pomocí nich tvoří developeři webové stránky, které jsou pro klienty jednoduché na používání. Po vytvoření se o ně web developer dále stará: spravuje obsah, odstraňuje chyby či programuje další jeho části nebo aplikace.

9. Zdravotní sestra

Toto povolání se nachází mezi těmi nejžádanějšími již několik let a letos se poptávka po sestrách navýšila mnohonásobně výše. Zdravotní sestry se mohou uplatnit v mnoha zajímavých institucích či odděleních, kde jsou v dennodenním kontaktu s lidmi, kteří je potřebují. Tato práce sice dokáže být náročná, ale je o to prospěšnější.

8. Finanční poradce

Náplní práce finančního poradce je pomáhat klientům při výběru investičního záměru a snažit se jim odpovědět na žádosti ohledně jejich financí. Analyzuje také klientovy data a předpovídá změny v ekonomických trendech.

7. Analytik procesů

Analytik procesů napomáhá lídrům a manažerům v rozhodování ohledně důležitých kroků na základě dat, analytických nástrojů nebo matematiky. Sbírá informace a tvoří statistiky a předpoklady ve vývoji, díky čemuž je nedílnou součástí každé větší firmy.

6. Technolog lékařských zařízení

Technolog lékařských zařízení operuje a udržuje stroje, které rozebírají a analyzují vzorky krve, moči a tkání pro určení diagnózy pacienta. Poté identifikuje anomálie v těchto vzorcích a spolupracuje s dalšími kolegy na řešení daných lékařských problémů.

5. Řidič nákladního vozu

Řidiči nákladních vozů dopravují zboží od dodavatele na místo určení. Často jezdí na dlouhé vzdálenosti a kontrolují stav vozidla, aby mohli zboží bezpečně dopravit.

4. Pomocník při fyzioterapii

Náplní této práce je udržovat v provozu prostor, kde pacienti pod lékařským dohledem provádějí cvičení. Pomocník pacienty také podporuje a asistuje jim, může je doprovázet na vozíčku a vést jejich lékařské záznamy. Často odpovídá na telefonáty a emaily, objednává zásoby nebo dělá inventury.

3. Stavební dělník

Tato pozice je stále jednou z nejvyhledávanějších na pracovním trhu. Stavební dělník za použití odborných nástrojů staví a udržuje různé konstrukce, především domy. Obvykle potřebuje odbornější znalosti pro manipulaci s nebezpečnými stroji a pro udržení místa bezpečným.

2. Zdravotnický asistent

Jeho úkolem je pečovat o pacienty za dohledu zdravotní sestry: přináší jim jídlo, vyměňuje povlečení, pomáhá jim s oblékáním, s chozením na toaletu a kontroluje jejich životní funkce.

  1. Domácí pečovatel

Domácí pečovatel dochází do soukromých domů či bytů a stará se o osoby, které toho nejsou samy schopné. Kontroluje jejich životní funkce, povídá si s nimi a pomáhá jim s nákupy či s domácností. Komunikuje také se zdravotními sestrami či doktory a podává zprávy o zdraví klienta.

Těchto deset povolání dnes tedy patří mezi ta nejvyhledávanější. Některá se na tomto žebříčku vyskytují opakovaně v průběhu let, některá se do něj dostala kvůli dané situaci. Pokud uvažujete o změně povolání, na jakou školu se přihlásit či v jaké oblasti byste mohli svou pomocí přispět, tento žebříček vám v rozhodování pomůže. Nikdy není pozdě na získání nových znalostí a zkušeností, tak se můžete přizpůsobit dnešnímu pracovnímu trhu a pustit se do toho!

ZDROJ:

https://www.indeed.com/career-advice/finding-a-job/in-demand-careers

Články